ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : นักอ่านน้อย [ม.2-5]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
145357อริศรา แก้วมะไฟปิงปอง5/12019-05-23 09:02:50
246096ธวัลพร ไกรยศรีฟ้า4/52019-05-23 09:04:07
343370ปาริชาติ นีระพันธ์แน็ตตี้4/172019-05-23 09:04:08
446094ฐิติรัตน์ ไชยลาดแป้ง4/52019-05-23 09:04:21
543364บัณฑิตา ประเสริฐสังข์สมายด์4/172019-05-23 09:05:04
642699ณัฐณิชา สมนะสิงห์ณิชา5/12019-05-23 09:05:52
742515พรทิพย์ สร้อยเสนา5/12019-05-23 09:07:05
843367ปภาวรินทร์ อาษาพนมพรีม4/172019-05-23 09:07:07
943401ญาดาพร แสนหลาบคำฟ่าง4/172019-05-23 09:09:51
1046097นภาภรณ์ อุชีวุ้นเส้น ซิกงิก4/52019-05-23 09:11:14
1142528สุชาดา ช่างเกวียนส้มโอ5/12019-05-23 09:12:54
1246090กาญจนา แสนจันศรีน้ำ4/52019-05-23 09:13:29
1342645ญาดา อึ้งวรวานิชหวาน5/122019-05-23 09:14:51
1446098บวรรัตน์ เวียงธรรมแฟกซ์กี้4/52019-05-23 09:15:53
1544848กนกวรรณ จิตภักดีเตย2/22019-05-23 09:21:18
1644873ภัทรธิดา วินทะไชยข้าวฟ่าง2/22019-05-23 09:21:37
1744878รุ่งรวี จงเจตน์ดีปัด2/22019-05-23 09:21:37
1844865ปรารถนา พงศ์ทลุงเก้า2/22019-05-23 09:23:00
1944852กานต์กมล คำภักดีเตย2/22019-05-23 09:24:30
2044856ณัชชา ลวงพิมายไข่หวาน2/22019-05-23 09:25:08
2145395สุวภา แวดอุดมก้อย5/32019-05-23 09:26:48
2242521วนัชพร จันทะดวงปาย5/52019-05-23 09:27:01
2342514ปิยะธิดา เครือวรรณ5/42019-05-23 09:27:05
2442533อารียา ศูนย์ดำน้ำฝน5/52019-05-23 09:28:06
2542612ภัครจีรา องอาจปันปัน5/42019-05-23 09:28:17
2646213สุกัญญา อารีเอื้อออย4/112019-05-23 09:28:18
2742463ภัทราวดี ศรีสุวัฒน์ภัทร5/42019-05-23 09:29:04
2845406ธีมาพร นนทาแป้ง5/42019-05-23 09:29:14
2942706ปภาวี สาริวรรณ์เนส5/72019-05-23 09:29:16
3042668วิชญาพร มาสระคูไอซ์5/72019-05-23 09:29:18
3142519ภัทรวดี ศิริเกษอุ้ม5/52019-05-23 09:29:44
3243394กรรณิการ์ บุญย้อยนุ่มนิ่ม4/42019-05-23 09:29:46
3342657ปณิชา พนมเจริญกิจเฟิร์ส5/32019-05-23 09:30:40
3442500ตรีสุคนธ์ ชวนละครอ้อแอ้5/32019-05-23 09:31:36
3542599ธนวรรณ อุทาโยฝน5/32019-05-23 09:32:13
3642499ดวงพร มารถศรีจ้า5/32019-05-23 09:32:19
3744863บุญญาพร สรภูมิไอซ์2/22019-05-23 09:32:31
3845388ลิปิการ์ เทพจันทร์สไปร์ท5/32019-05-23 09:32:33
3942518พิมพ์ชนก คำภักดีพิม5/162019-05-23 09:36:15
4042525วีนัส ทองสกุลพลอย5/162019-05-23 09:39:58
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)