ชุมนุม : นักอ่านน้อย
ครูที่ปรึกษา : ชาตรี สวัสดิพาณิชย์, นำพา เกษตรสินธุ์,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 4201
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144848กนกวรรณ จิตภักดีเตย2/2
244873ภัทรธิดา วินทะไชยข้าวฟ่าง2/2
344878รุ่งรวี จงเจตน์ดีปัด2/2
444865ปรารถนา พงศ์ทลุงเก้า2/2
544852กานต์กมล คำภักดีเตย2/2
644856ณัชชา ลวงพิมายไข่หวาน2/2
744863บุญญาพร สรภูมิไอซ์2/2
846213สุกัญญา อารีเอื้อออย4/11
943370ปาริชาติ นีระพันธ์แน็ตตี้4/17
1043364บัณฑิตา ประเสริฐสังข์สมายด์4/17
1143367ปภาวรินทร์ อาษาพนมพรีม4/17
1243401ญาดาพร แสนหลาบคำฟ่าง4/17
1343394กรรณิการ์ บุญย้อยนุ่มนิ่ม4/4
1446096ธวัลพร ไกรยศรีฟ้า4/5
1546094ฐิติรัตน์ ไชยลาดแป้ง4/5
1646097นภาภรณ์ อุชีวุ้นเส้น ซิกงิก4/5
1746090กาญจนา แสนจันศรีน้ำ4/5
1846098บวรรัตน์ เวียงธรรมแฟกซ์กี้4/5
1945357อริศรา แก้วมะไฟปิงปอง5/1
2042699ณัฐณิชา สมนะสิงห์ณิชา5/1
2142515พรทิพย์ สร้อยเสนา5/1
2242528สุชาดา ช่างเกวียนส้มโอ5/1
2342645ญาดา อึ้งวรวานิชหวาน5/12
2442518พิมพ์ชนก คำภักดีพิม5/16
2542525วีนัส ทองสกุลพลอย5/16
2645395สุวภา แวดอุดมก้อย5/3
2742657ปณิชา พนมเจริญกิจเฟิร์ส5/3
2842500ตรีสุคนธ์ ชวนละครอ้อแอ้5/3
2942599ธนวรรณ อุทาโยฝน5/3
3042499ดวงพร มารถศรีจ้า5/3
3145388ลิปิการ์ เทพจันทร์สไปร์ท5/3
3242514ปิยะธิดา เครือวรรณ5/4
3342612ภัครจีรา องอาจปันปัน5/4
3442463ภัทราวดี ศรีสุวัฒน์ภัทร5/4
3545406ธีมาพร นนทาแป้ง5/4
3642521วนัชพร จันทะดวงปาย5/5
3742533อารียา ศูนย์ดำน้ำฝน5/5
3842519ภัทรวดี ศิริเกษอุ้ม5/5
3942706ปภาวี สาริวรรณ์เนส5/7
4042668วิชญาพร มาสระคูไอซ์5/7