ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) พลังคนรุ่นใหม่ [ม.2-6]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
145266นวธร ป้องนานาคจอห์น2/132019-05-23 12:22:59
245278ธัญมน วงศ์พิมลกระปุก2/132019-05-23 12:55:39
344004พาขวัญ ฉายแสงปูน4/182019-05-23 13:11:17
443275ทอฟ้า สังฆคามไอซ์4/182019-05-23 13:11:18
545298นิธิศ ถนัดค้าทรูมูฟ2/142019-05-23 13:20:33
645305อชิตะ เนตรศาสตร์ต็อดตี้2/142019-05-23 13:26:34
745300ปริชญ์ พานแสวงCopter2/142019-05-23 13:29:35
845304ศรันยู สัจเดวโซโลม่อน2/142019-05-23 13:34:55
945296ธนัช ทับสีรักVIGO2/142019-05-23 13:45:09
1045301ปฤณ สุพรปฤณ2/142019-05-23 13:47:00
1146431อรกานต์ เก่งเกษมฟิล์ม4/182019-05-23 13:51:04
1245614ศุภากร ศรีสมุทรเปียโน5/182019-05-24 08:14:37
1344790ภรณ์ณัฐชา กองวงค์เเพม5/182019-05-24 08:17:58
1445295ธนดล ดอนสกุลดล2/142019-05-24 13:18:18
1545302ภมรพล งามวิชานน์โอ๊ต2/142019-05-24 15:15:09
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)