ชุมนุม : (EP) พลังคนรุ่นใหม่
ครูที่ปรึกษา : Frederic Bryant, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 3
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145266นวธร ป้องนานาคจอห์น2/13
245278ธัญมน วงศ์พิมลกระปุก2/13
345298นิธิศ ถนัดค้าทรูมูฟ2/14
445305อชิตะ เนตรศาสตร์ต็อดตี้2/14
545300ปริชญ์ พานแสวงCopter2/14
645304ศรันยู สัจเดวโซโลม่อน2/14
745296ธนัช ทับสีรักVIGO2/14
845301ปฤณ สุพรปฤณ2/14
945295ธนดล ดอนสกุลดล2/14
1045302ภมรพล งามวิชานน์โอ๊ต2/14
1144004พาขวัญ ฉายแสงปูน4/18
1243275ทอฟ้า สังฆคามไอซ์4/18
1346431อรกานต์ เก่งเกษมฟิล์ม4/18
1445614ศุภากร ศรีสมุทรเปียโน5/18
1544790ภรณ์ณัฐชา กองวงค์เเพม5/18