ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน [ม.2-5]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
145561รัดเกล้า ทวีสารเหมี่ยว5/122019-05-23 09:14:34
244923สิริวรรณ แก้วชนะป๋อม2/32019-05-23 09:17:00
344909พิรดา วันนิจฟาง2/32019-05-23 09:17:23
442664มณฑิรา เลาเมืองปักมิว5/122019-05-23 09:20:30
543407ธิญาดา แสนอุ่น4/122019-05-23 09:21:53
643423ศุภสุตา ชะหนูเบสท์4/122019-05-23 09:22:11
743361ธัญพร สกุลพาณิชย์พันธ์แพร4/122019-05-23 09:24:55
843626ทิพากร โคมบัวนุ่นซัน4/122019-05-23 09:24:56
945552จิราพร อินทะแพทย์ว่าน5/122019-05-23 09:31:12
1046241อาทิตยา ศักขีมิลค์4/122019-05-23 09:34:31
1143396จิราภรณ์ ล่ามแขกน้ำหวาน4/122019-05-23 09:34:32
1246223ชูพรัตน์ รูทาใบอร4/122019-05-23 09:34:43
1346228ธนพร อาษาแพท4/122019-05-23 09:34:52
1443395กาญจนา บุ้งทองแบม4/122019-05-23 09:35:05
1546235รสิตา ปาปะโพธิ์พราว4/122019-05-23 09:35:12
1643586ปนัดดา แสวงผลครีม4/122019-05-23 09:35:14
1743422วิภาภรณ์ สายทองชื่ออุ้มจ้า4/32019-05-23 09:35:25
1843426สิริยากรณ์ เวียงนนท์แบม4/32019-05-23 09:35:25
1943565กนกพร วงศ์สิปปกรมะหมี่4/122019-05-23 09:35:27
2046222เกษศิรินทร์ บุญเดชเฟรช4/122019-05-23 09:38:27
2143589ภัชชาภา จริยวิชัยอาชิ4/112019-05-23 09:40:50
2246221กุลธิดา สุดพังยาง4/122019-05-23 09:42:01
2345537วิภาวดี ปานทองจ๋า5/112019-05-23 09:44:17
2442696ณนันทิตยา บริพันธ์อั้ม5/112019-05-23 09:44:18
2542427Suttida Jainongbuaแก้ม5/112019-05-23 09:47:33
2642388Kittiyakorn Chaibungจูน5/112019-05-23 09:47:45
2742567รุธิรา ไกรนราชมพู่5/112019-05-23 09:47:50
2842544ชลิตา บุญขันธ์แนน5/112019-05-23 09:48:08
2945525จิรประภา ภาระพงษ์เปรี้ยว5/112019-05-23 09:48:28
3045527ฐิตาภรณ์ ศาลาแก้วแพม5/112019-05-23 09:49:35
3142407พรพรรณ วิไลศิลป์ไข่มุก5/112019-05-23 09:50:12
3245538สุธิดา คำบาง5/112019-05-23 09:50:25
3345526ชญานิศ ใจกว้างเอิร์น5/112019-05-23 09:50:33
3442484อภิวัน อาริยะเอิร์น5/112019-05-23 09:51:41
3542601ธิญาดา มหาสิงห์5/112019-05-23 09:52:34
3642704บัณฑิตา ศรีมาดีเจนนี่5/112019-05-23 09:57:05
3745528ณัชชา แสงอรุณนัท 5/112019-05-23 10:12:49
3843720กนกกร วงศ์สิปปกรมะเหมี่ยว4/112019-05-24 10:45:20
3945070วรกันต์ อินต๊ะสงค์แพรวา2/72019-05-24 12:18:32
4045078หทัยชนก โพธินามพิมพลอย2/72019-05-24 12:20:04
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)