ชุมนุม : สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน
ครูที่ปรึกษา : กาญจนา บุญทวี, ณิชากานต์ ชนิดกุล,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 1205
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144923สิริวรรณ แก้วชนะป๋อม2/3
244909พิรดา วันนิจฟาง2/3
345070วรกันต์ อินต๊ะสงค์แพรวา2/7
445078หทัยชนก โพธินามพิมพลอย2/7
543589ภัชชาภา จริยวิชัยอาชิ4/11
643720กนกกร วงศ์สิปปกรมะเหมี่ยว4/11
743407ธิญาดา แสนอุ่น4/12
843423ศุภสุตา ชะหนูเบสท์4/12
943361ธัญพร สกุลพาณิชย์พันธ์แพร4/12
1043626ทิพากร โคมบัวนุ่นซัน4/12
1146241อาทิตยา ศักขีมิลค์4/12
1243396จิราภรณ์ ล่ามแขกน้ำหวาน4/12
1346223ชูพรัตน์ รูทาใบอร4/12
1446228ธนพร อาษาแพท4/12
1543395กาญจนา บุ้งทองแบม4/12
1646235รสิตา ปาปะโพธิ์พราว4/12
1743586ปนัดดา แสวงผลครีม4/12
1843565กนกพร วงศ์สิปปกรมะหมี่4/12
1946222เกษศิรินทร์ บุญเดชเฟรช4/12
2046221กุลธิดา สุดพังยาง4/12
2143422วิภาภรณ์ สายทองชื่ออุ้มจ้า4/3
2243426สิริยากรณ์ เวียงนนท์แบม4/3
2345537วิภาวดี ปานทองจ๋า5/11
2442696ณนันทิตยา บริพันธ์อั้ม5/11
2542427Suttida Jainongbuaแก้ม5/11
2642388Kittiyakorn Chaibungจูน5/11
2742567รุธิรา ไกรนราชมพู่5/11
2842544ชลิตา บุญขันธ์แนน5/11
2945525จิรประภา ภาระพงษ์เปรี้ยว5/11
3045527ฐิตาภรณ์ ศาลาแก้วแพม5/11
3142407พรพรรณ วิไลศิลป์ไข่มุก5/11
3245538สุธิดา คำบาง5/11
3345526ชญานิศ ใจกว้างเอิร์น5/11
3442484อภิวัน อาริยะเอิร์น5/11
3542601ธิญาดา มหาสิงห์5/11
3642704บัณฑิตา ศรีมาดีเจนนี่5/11
3745528ณัชชา แสงอรุณนัท 5/11
3845561รัดเกล้า ทวีสารเหมี่ยว5/12
3942664มณฑิรา เลาเมืองปักมิว5/12
4045552จิราพร อินทะแพทย์ว่าน5/12