ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ROV E-Sport Computer [ม.2-5]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
145200ณิชาพัชร์ จิตไพศาลไอดีน2/112019-05-23 09:18:12
245184เมธิรา ผลินยศดาว2/102019-05-23 09:21:35
345161ชนกนันท์ เปลือยหนองแข้ฟิล์ม2/102019-05-23 09:22:28
442973ปริยากร พึ่งตนอั๋น5/142019-05-23 09:26:40
543457พิชญาภา คำทองเนเน่4/72019-05-23 09:26:43
643462ภัทราภรณ์ ธรรมเสนาโดนัท4/72019-05-23 09:26:52
743455พัณณิตา ชินสมบัติแบม4/72019-05-23 09:26:56
843461ภัทรธิดา มาตจินดากิ๊ฟ4/72019-05-23 09:27:38
946071ฐิติวัฒน์ ไชยฮะนิจเฟิร์ส4/42019-05-23 09:28:12
1046053กฤติพงศ์ บัวลอยก้อง4/32019-05-23 09:29:46
1145169ณัฐสินี ยานู2/102019-05-23 09:29:51
1245014ณัฐภรณ์ อิศรานุวัฒน์ไอเดีย2/62019-05-23 09:30:01
1343445ญาดา สัตยาวิรุทธ์มีมี่4/82019-05-23 09:30:25
1445482ชมพูนุช กัสปะฟิล์ม5/92019-05-23 09:31:14
1543978ปนัดดา ประจงชมพู่5/92019-05-23 09:31:24
1645158วิชญะ ชะพินใจไอซ์2/102019-05-23 09:31:46
1745156พัทธดนย์ คำนันโบ๊ท2/102019-05-23 09:32:25
1845085จิรภิญญา อินทมนต์นุ่น2/82019-05-23 09:34:59
1944877รัตนาวดี ขันคงลิงเอ๊ะ2/22019-05-23 09:36:55
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)