ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : นักอ่านน้อย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   นักอ่านน้อย [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    ชาตรี สวัสดิพาณิชย์, นำพา เกษตรสินธุ์,
ตัวชี้วัด : ขอส่งเอกสารภายหลัง
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)