ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : To be Number One
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   To be Number One [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    พิมพลักษณ์ ไสยสุภีร์, ,
ตัวชี้วัด : ขอส่งเอกสารภายหลัง
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)