ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) คณิตคิดสนุก
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   (EP) คณิตคิดสนุก [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-6
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    Robin Enow, Mark Deeraj,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)