ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : วิชาการ ม. 6/3
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   วิชาการ ม. 6/3 [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   6
จำนวนที่รับ :   
ครูที่ปรึกษา :    อำภาพร ศรีสารคาม, ชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)