ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีอัปสร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีอัปสร [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   158
ครูที่ปรึกษา :    มัทนา วิไลลักษณ์, ครูที่ปรึกษา ม. 1,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)