ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) การพูดต่อหน้าสาธารณชน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   (EP) การพูดต่อหน้าสาธารณชน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-6
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    Christopher Haller, ,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)