You are here: Home

 

 


นายกัมพล พื้นแสน   เกิดวันที่ 5 กรกฏาคม 2497

ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 บ้านสะพาน ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สมรสกับ นางสุภาภรณ์ พื้นแสน ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.ยโสธร

บุตร -ธิดา 3 คน 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฏร์ กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี (กศ.บ.วิทยาศาสตร์) มศว.บางแสน

ปริญญาโท (กศ.ม.บริหารการศึกษา) มหาลัยมหาสารคาม

 

ผุ้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา2540 จากชมรมผู้บริหาร จังหวัดยโสธร

1 มิ.ย. 2520 อ.1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร

รางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2540 จังหวัด ยโสธร

15 ม.ค. 2526 อ. โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด

รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมรณรงค์จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2540 จ.ยโสธร

7 พ.ย. 2526 ผช.อจญ.โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด

ชนะเลิศ รางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธนมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2540 จังหวัดยโสธร

16 พ.ค. 2529 ผช.อจญ.โรงเรียนเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับเขตการศึกษา ประจำปี 2541

15 มิ.ย. 2533 ผอ.โรงเรียน ยโศธรพิทยาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2544

15 ต.ค. 2535 ผอ.โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จ.ยโสธร

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสยติด ประจำปีการศึกษา 2545

15 มี.ค. 2542 ผอ.โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

 

16 ธ.ค. 2545 ผอ.โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด

 

2545-2554  ผอ.โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

 

 

๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

  โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแล้วสำหรับการเปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การจัดการเ..

๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันชิงความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557  ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557ณ วั..

รับสมัครนักเรียน ม.1-6 ทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 3

๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๔๒

ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.  1-6 ที่สนใจทดสอบวัดความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจา..

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 รายชื่อนักเรีย..

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ม.4 โครงการ EP และ GP ปีการศึกษา 2557

๐๒ มีนาคม ๒๕๕๗

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพิเศษ Gifted Program และ Eng..

สายสัมพันธ์น้องพี่สตรีศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศึกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สายสัมพันธ์น้องพี่สตรีศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศึกษา กิจกรรมสายสันพันธ์น้องพี่สตรีศึกษา จัดขึ้นเป็น..

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 เนื่องด้วยคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่า ปี 2556 จะหมดวาระลง จึงได้ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการส..

ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2556

๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

คลิกดูประกาศผลการสอบ update 28/01/2557 ขอให้นักเรียนที่ชนะการทดสอบวัดความเป็นเลิศทางภาษาไทย ลำดับที่ 1-5 ในแต่ละระดั..

ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

 ประกาศผลสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 << คลิก ให้ผู้ที่ได้รับรับวัล..

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษาเรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2557

๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ครับ  แจ้งแก้ไขประกาศ  วันสอบคัดเลือก EP ม.4 เป็น วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 เ..

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556

๐๖ มกราคม ๒๕๕๗

 ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา..

ภาพข่าวกิจกรรม

STR Channel TV


SKIT 2556 4019G1
SKIT 2556 4019G1
SKIT 2556 406G2
SKIT 2556 406G2
SKIT 2556 4018G2
SKIT 2556 4018G2
สตรีศึกษาตรุษจีน57
สตรีศึกษาตรุษจีน57
โครงการมอบทุนนักเรียนเรียนดี เพชรสตรีศึกษา 2557
โครงการมอบทุนนักเรียนเรียนดี เพชรสตรีศึกษา 2557

วันเด็กแห่งชาติ2557
วันเด็กแห่งชาติ2557
กีฬาประเพณี  สตรี - รว. ครั้งที่ 12 / 2557
กีฬาประเพณี สตรี - รว. ครั้งที่ 12 / 2557
สวัสดีปีใหม่ สตรีศึกษา 57
สวัสดีปีใหม่ สตรีศึกษา 57
สตรีศึกษา Merry Christmas56
สตรีศึกษา Merry Christmas56
อบรมพัฒนาการทำเว็บไซต์ GP 56
อบรมพัฒนาการทำเว็บไซต์ GP 56

ผ้าป่าคืนสู่เหย้า 96 ปีสตรีศึกษา 56
ผ้าป่าคืนสู่เหย้า 96 ปีสตรีศึกษา 56
คืนสู่เหย้า 96 ปีสตรีศึกษา 56
คืนสู่เหย้า 96 ปีสตรีศึกษา 56
สตรีศึกษาเกมส์ 2556
สตรีศึกษาเกมส์ 2556
สตรีศึกษาวันพ่อแห่งชาติ 56
สตรีศึกษาวันพ่อแห่งชาติ 56
สตรีศึกษาร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง56
สตรีศึกษาร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง56

ติดต่อเราที่

โรงเรียนสตรีศึกษา ถนนสุริยเดชบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000. โทรศัพท์  0-4351-1410, 0-4351-1410,0-4352-8092. strisuksa@gmail.com,

webmaster@strisuksa.ac.th

 

  • ทีมงานดูและเว็บไซต์โรงเรียน
  • งานทะเบียนวัดผล ครูไชยรัตน์ เอี่ยมแบนและคณะ
  • งานกิจกรรมรูปภาพ วีดิโอ ครูถาวร ช่อจันทร์และคณะ 
  • งานออกแบบอัพเดตข่าวประกาศ ภาพรวมเว็บ ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์
  • เว็บกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูสุเมธ จันทรสมบัติ
  • เว็บ EP Mr.Richard Dawn

 

สตรีศึกษาออนไลน์สเปซ

(+66) 43511410

(+66) 43511410, (+66)43528092