เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ เตรียมความพร้อมงานแห่เทียนพรรษา 2561

เตรียมความพร้อมงานแห่เทียนพรรษา 2561
เตรียมความพร้อมงานแห่เทียนพรรษา 2561

26 ก.ค. 2561 0 803

คณะทำงานกำลังเตรียมความพร้อมทั้งด้านการซ่อมบำรุงทำขบวนรถแห่ ประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ปี 2561 ด้วยความสมัครสมานสามัคคี โดยมีท่านผู้อำนวยการศิริ ธนะมูลและรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย คอยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตลอดทุกกิจกรรม ทีมงานจัดทำขบวนแห่กำลังเตรียมต้นโพธิ์ ติดต

1
^