เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถบัสปรับอากาศ
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถบัสปรับอากาศ

22 ก.ย. 2562 0 169

ขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสตรีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เว้น วันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (สอนภาษาต่างประเทศ)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (สอนภาษาต่างประเทศ)

22 ก.ย. 2562 0 244

ยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด

22 ก.ย. 2562 0 149

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร ๒ ห้อง ๒๑๑๐ โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

22 ก.ย. 2562 0 189

สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ งานบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 2562 0 205

สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ งานบุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

22 ม.ค. 2562 0 763

ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted วิทย์-คณิต)

1
^