เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขปรับปรุงรายชื่อ 16 พ.ย.2561)
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขปรับปรุงรายชื่อ 16 พ.ย.2561)

20 ส.ค. 2561 0 5,756

ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ ประกาศเลื่อนวันสอบ เนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตรงกับการสอบ ส.อ.ว.น. จึงขอเลือนเป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 แทน

กิจกรรมมอบดอกไม้ให้กำลังใจนักเรียนแลกเปลี่ยนของโครง EP ปี 2018
กิจกรรมมอบดอกไม้ให้กำลังใจนักเรียนแลกเปลี่ยนของโครง EP ปี 2018

15 ส.ค. 2561 0 1,207

พิธีมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ EP 1. นางสาวอติกานต์ กองสอน แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน โรงเรียน Gosei gakuen high school. เดินทางวันที่ 22 สิงหาคม 2560 2. นางสาวเกวลี มลิพันธ์ แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ที่โรงเรียน Ni

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test” ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test” ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2561

24 ก.ค. 2561 0 12,553

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ภาคเช้า (09.00 -11.00 น.) : ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ภาคบ่าย (13.00 -15.00 น.)

^