เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP
ประกาศสรรหาและจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

11 ก.ย. 2563 0 231

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 9,500 บาท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

22 ก.ค. 2563 0 317

1. ครูอัตราจ้างพลศึกษา 2.เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป 3. เจ้าหน้าที่บริการถ่ายเอกสารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

14 ก.ค. 2563 0 493

1. ครูอัตราจ้างพลศึกษา 2.เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป 3. เจ้าหน้าที่บริการถ่ายเอกสารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอบหน้ากากผ้าอนามัยเเละเจลล้างมือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอบหน้ากากผ้าอนามัยเเละเจลล้างมือ

04 ก.ค. 2563 0 221

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอบหน้ากากผ้าอนามัยจำนวน 3,926 ชิ้นเเละเจลล้างมือ จำนวน 3,926 ขวด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวประกาศเจตนารม ต่อต้านยาเสพติด
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวประกาศเจตนารม ต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 2563 0 483

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวประกาศเจตนารม ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

19 พ.ค. 2563 0 621

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคลากรโรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ

17 มี.ค. 2563 0 835

หากโรงเรียนมีราชการเร่งด่วนจะแจ้งให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เป็นรายๆไป - การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ให้ดำเนินการรับสมัครเป็นไปตามกำหนด - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการบริหาร นำเสนอและพิจารณาฯในวันที่ 23-25 มีนาคม 2563

ประกาศเรื่องการเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปี 2563
ประกาศเรื่องการเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปี 2563

13 มี.ค. 2563 0 745

ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษามีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ...

^