เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ชาย 383 คน หญิง 3236 คน รวม 3619 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/2565
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1     26 502 528 ม.4    111 571 682
ม.2 28 499 527 ม.5 107 576 683
ม.3 24 497 521 ม.6 87 591 678


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^