ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : _นักเรียนลาออก [ม.1-6]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
144540ณิมิตรา ศรีนวล2/132018-06-04 07:31:34
245336ชนิดาภา สดมพฤกษ์5/82018-06-04 07:31:51
344664ปวีณา ภูมิผักแว่น5/52018-06-04 07:32:11
445401กุสุมา วิจิตขะจี4/42018-06-04 07:32:28
545511ปิยะธิดา กุลวงษ์4/102018-06-04 07:32:48
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)