ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร [ม.2-5]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
144587ธนพร อาจหาญเหม่ยเหมย2/142018-05-23 13:25:59
244578ชลิตวรรณ อ้มสงครามโฟกัส2/142018-05-23 13:26:05
344585ณัฐณิชา ธนทรัพย์สินมุ่ย2/142018-05-23 13:26:18
444590ศุภาพิชญ์ ลายโถอุ้ม2/142018-05-23 13:26:21
544574จิรัชญา ปิยะนารถอุ๋งอิ๋ง2/142018-05-23 13:27:01
644589ศศิวิมล เวียงนนท์Amy2/142018-05-23 13:27:20
744583ฐิติรัตน์ ตาราษีเมย์2/142018-05-23 13:27:46
844577ชนาพร สุริโยหยก2/142018-05-23 13:28:10
944572กิรณา วิเวกวินเดียร์2/142018-05-23 13:28:24
1044563ญาณพัฒน์ บุภักดี2/142018-05-23 13:28:39
1144580ฐิญาดา ยุระไพรปุ๊กลิก2/142018-05-23 13:29:52
1244573ขนิษฐา พรมจมรหวาน2/142018-05-23 13:32:26
1344551พุทธธิดา วรรณสุทธิ์ขิม2/132018-05-23 15:06:42
1442850แพรวา โนริรัตน์แทน4/182018-05-23 15:17:48
1544045สุกฤตยา เฉลิมแสนใบเฟิร์น3/142018-05-23 15:38:25
1644031ณัชชารีย์ ธนเศรษฐ์กีรติปังปอน3/142018-05-23 15:41:41
1744019ศุภฤกษ์ เกษมธนเดชส้มโอ3/142018-05-23 15:42:50
1844039ปัญจรัตน์ ดวงพายัพปูน3/142018-05-23 15:43:31
1944567ภูมิแผ่นดิน กำมันตะคุณ2/142018-05-23 16:00:54
2044550พิชญธิดา อินทะชัยเฟรม2/132018-05-23 16:03:35
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)