ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ [ม.2-5]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
142122สิริกร โพธิชิตอ้อแอ้5/182018-05-23 15:10:03
244539ณัฏฐเนตร ด่านขุนทดว่าน2/132018-05-23 16:12:41
344781ธัญสุดา สุระมรรคาอัง5/192018-05-24 04:21:08
442108จณิตา ฤทธิหาญเอมี่5/192018-05-24 06:53:53
544552เพ็ญพิตรา จันทวงศ์ต้นข้าว2/132018-05-24 06:53:59
644559สุวีรยา แสงท้าวหญิง2/132018-05-24 07:21:05
744782นันทนา หาระสุขเอมมี่5/192018-05-24 07:28:41
844780ชุตินันท์ ไพรโสภาพลอย5/192018-05-24 07:32:45
942104กัณฐิกา ภิญญาคงพลอย5/192018-05-24 07:36:38
1044778จนิสตา ทองสตาเมย์5/192018-05-24 07:39:46
1142163ปวริศา สุกใสพ๊อด5/192018-05-24 08:38:35
1242162บุญยานุช บุตรวงค์แพว5/192018-05-24 08:42:05
1342152ฐิติวัฒน์ อิฐรัตน์ไอซ์5/182018-05-24 14:57:29
1444554รวิภา ศรีคำมะปราง2/132018-05-24 15:04:59
1542167วรัตถ์ สารบรรณเอย5/182018-05-30 10:05:15
1644779จิราภา กิจไพศาลเต๋า5/192018-05-30 12:27:17
1742863ศราวุธ วงค์คำจันทร์โอ๊ต4/182018-05-30 15:47:33
1844534ศิระพัชร์ แก้วเชียงใต้เอิร์ท2/132018-05-31 17:04:13
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)