ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีอัปสร [ม.1-5]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
144848กนกวรรณ จิตภักดี1/2
244849กนิษฐา โยธิคาร์1/2
344850กมลชนก ไพบูลย์1/2
444851กฤติพร ผาโท1/2
544852กานต์กมล คำภักดี1/2
644853จณิสตา สุริฉาย1/2
744855เจียระไน โคตรสมบัติ1/2
844856ณัชชา ลวงพิมาย1/2
944857ณัชญาพร สีนวลจันทร์1/2
1044858ณัฐกฤตา ดาจันทร์1/2
1144859ธัญกานต์ ทวีชัย1/2
1244860ธัญญนันท์ นันตะเวช1/2
1344861นภาพร พันธ์ภูมิ1/2
1444862เนตรชนก ศิริแวงควง1/2
1544863บุญญาพร สรภูมิ1/2
1644864เบญจมาศ อุไร1/2
1744865ปรารถนา พงศ์ทลุง1/2
1844866ปริณดา พันธุมาตย์1/2
1944867พชร เพ็งวิภาค1/2
2044868พรชนก ไทยกูล1/2
2144869พรวดี สุรัส1/2
2244870พัชรพร เม้าศรี1/2
2344871พิชญาณ์ พันธไชย1/2
2444872พีรัชนันท์ อัครเสริญ1/2
2544873ภัทรธิดา วินทะไชย1/2
2644874ภัทรานิษฐ์ เวียงนนท์1/2
2744875รวิสุดา เหล่าทา1/2
2844876รัชนีกร พรรรณเกตุ1/2
2944877รัตนาวดี ขันคงลิง1/2
3044878รุ่งรวี จงเจตน์ดี1/2
3144879ศศินภา มีหมั่น1/2
3244880ศิรประภา ศิริเกษ1/2
3344881ศิรภัสสร ยอดจันดา1/2
3444882สุชาดา แสนสง่า1/2
3544883สุทธิกานต์ สีดามาตย์1/2
3644884อรจิรา แสนเสนยา1/2
3744885อรชุมา ศรีวงค์1/2
3844886อโรชา ภูศรีฤทธิ์1/2
3944887อาทิติยา นันทะยักษ์1/2
4045080กณิกนันต์ จอมคำสิงห์1/8
4145081กัลยา กัลยามณีกร1/8
4245082กิตติกานต์ ผันสว่าง1/8
4345083ขวัญจิรา วิระษร1/8
4445084จิรภัทรา แสงวิเศษ1/8
4545085จิรภิญญา อินทมนต์1/8
4645087ชนาการต์ บ้านเวียง1/8
4745088ชนาภา สายเย็นประเสริฐ1/8
4845090ชลธิชา หงส์เอก1/8
4945091ชาลิสา ปราบหนองบัว1/8
5045095ตรีชฎา วรสนาม1/8
5145096ธนพร ศิลาคะจิ1/8
5245097ธนภรณ์ ทวีสินธ์1/8
5345098ธนภรณ์ บุญพันธ์1/8
5445101นภัสสรณ์ โพธิ์สุภักดิ์1/8
5545102นันท์นพิน ผลาพรม1/8
5645105ฝนธิชา โกมาลย์1/8
5745106พรรณทิพย์ ประเสริฐสังข์1/8
5845107ภัทรพรรณ การสร้าง1/8
5945108มลธิชา สินทพ1/8
6045109วรัญญา ร่องน่าน1/8
6145110ศศิธร วิชัยศร1/8
6245111สุดาทิพย์ อุทุมพร1/8
6345112สุพีรดา ศรีขัดเค้า1/8
6445113สุวิชา บุญวิเศษ1/8
6545114อณิมา วินทะไชย์1/8
6645117อุษณี บุรีรัตน์1/8
6741858ปิยะวรรณ กุดแถลงวัน5/92018-05-23 13:16:10
6841874สุภนิดา หารประทุมแนน5/92018-05-23 13:16:17
6941865รพีพร นามวิลาปิ่น5/92018-05-23 13:17:04
7041854บุญฑริกา ศรีสืบเตย5/92018-05-23 13:17:40
7141842จิรนันท์ บำรุงเอื้อการ์ตูน5/92018-05-23 13:18:30
7241883เอื้อเอ็นดู หล้าก่ำ5/92018-05-23 13:19:06
7344703กวีนา พันธชุม5/92018-05-23 13:20:23
7441679สุภัทรา แจ้งเนียมกิ่งไผ่5/92018-05-23 13:20:26
7541672วราภรณ์ มนตรีโพธิ์5/92018-05-23 13:20:50
7644706เนตรนภา ม่วงสอนน้ำผึ้ง5/92018-05-23 13:21:27
7741807บุหลัน ประทุมเนตร5/92018-05-23 13:21:39
7841585กมลวรรณ สืบสิงห์โอปอ5/92018-05-23 13:21:47
7944708สุภัสสร กองทองก้อย5/92018-05-23 13:22:35
8044707ปนัดดา ปาทะหา5/92018-05-23 13:22:42
8144704ชญานิน บุญจูงฝุ่น????5/92018-05-23 13:22:54
8241821ศุภรดา บึงลอยนุ่มนิ่ม5/92018-05-23 13:22:59
8341683กนกพร หล่มวงษ์ตต.5/92018-05-23 13:23:03
8441670ลักษิกา ทะทุมมาอองฟอง5/92018-05-23 13:23:47
8544705ธนพร คามบุศย์หยก5/92018-05-23 13:24:50
8641572ศศิวิมล จันทะราชอัง5/92018-05-23 13:24:54
8741757ปวีณ์นุช ภูครองหินเบล5/92018-05-23 13:25:20
8842374เพชรชรัตน์ เพ็ชรแสนนัท5/92018-05-23 13:25:25
8944702กนกกรณ์ เสนารัตน์แพม5/92018-05-23 13:26:29
9041754บุญธิชา เจนเชี่ยวชาญฝัน5/92018-05-23 13:27:44
9142600พัชรณัฏฐ์ สุวรรณศรีคีม4/82018-05-23 13:51:46
9242615รสกร บุญพรหมเบ้น4/82018-05-23 13:52:49
9342618วรรณนิสา บุตคามมาย4/82018-05-23 13:52:50
9442628สุดารัตน์ สุขรัตน์ครีม4/82018-05-23 13:54:08
9542815ภูริชญา แซ่อื้อ4/82018-05-23 13:54:37
9645467พีรดา เกตุแก้วอุ้ม4/82018-05-23 13:55:05
9742583อารยา มูลวัฒน์กีต้าร์4/82018-05-23 13:56:09
9842811พัชรจิมาพร เพ็งนามจิ4/82018-05-23 13:58:14
9943976ปุณฑริกา สารินทร์4/72018-05-23 14:03:17
10042545ชัชชญา ผลจันทร์4/72018-05-23 14:04:48
10142632อรวรรณ เมืองวงค์ปาม4/92018-05-23 14:08:21
10242610พัชริยา ศรีสังวาลย์ฝ้าย4/92018-05-23 14:16:54
10345472อรทัย วรนามอ้อ4/82018-05-23 15:11:27
10445465ปิยวรรณ จันทร์เหลืองเอ๊ะ4/82018-05-23 15:12:42
10541663ปวีณา ปิงหมื่นเอิร์น5/172018-05-24 15:45:31
10644768แจ่มใส ไข่สังข์อุ้ม5/172018-05-24 15:47:52
10741647ณัฏฐ์วดี สิ้นภัยฟิล์ม5/172018-05-24 15:47:57
10842270ศุกลภัทร พรมโสภาเฟรม5/172018-05-24 15:48:04
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)