ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณิตคิดสร้างสรรค์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณิตคิดสร้างสรรค์ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์, นางสุภาวดี แดงวิบูลย์,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)