ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คำคม ม. ปลาย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คำคม ม. ปลาย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสลักจิต วิไลลักษณ์, นางจิระภา ชาไกรยะ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเยนมีความรู้เรื่องการใช้คำไทยมากขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนรู้คำและความหมายของคำมากขึ้น 3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)