ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีอัปสร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีอัปสร [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   116
ครูที่ปรึกษา :    นางรัชฎาพร สู่สุข, นางณัฐชานันท์ ธงทอง,นางเบญจมาศ มุขพรหม, นายวิฑูรย์ บัณฑิตย์,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)