ชุมนุม : วิชาการ ม. 6/6
ครูที่ปรึกษา : มะลุลี สุทธิประภา, เอกรินทร์ ศรีผ่อง,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ไทรทอง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
141453ธัญพร วินทะไชย6/6
241538แจ่มจันทร์ เพ็งวิภาส6/6
341561เพียงขวัญ ตันติถนอมวงศ์6/6
441638เกษกนก อาษาเสนา6/6
541657นงเยาว์ นนท์ใส6/6
641658นพจิรา สมอ่อน6/6
741689เกศราภรณ์ แก้วร่องคำ6/6
841694ชลิตา ศิริอรรถ6/6
941702นภัสสร แซ่ลิ้ม6/6
1041713ภัทราภรณ์ มูลมาก6/6
1141714มัทนา ชาทองยศ6/6
1241718รินลณีย์ โชกะตะ6/6
1341730อรจิรา ศรีลาพัฒน์6/6
1441735กมลวรรณ สุริปะ6/6
1541744ชนาพร สาลารัตน์6/6
1641749ดวงพร มงคลแก่นทราย6/6
1741751นตินันท์ รักษาก้านตง6/6
1841763แพรพลอย พูลประพันธ์6/6
1941764ภัทรสุดา อ้มทองหลาง6/6
2041786เกศิณี สิทธิโคตร6/6
2141787ขวัญจิรา พันธุเกตุ6/6
2241790จิรัญญา เต็มใจ6/6
2341808เบญจมาศ พันจริต6/6
2441810ปนัสยา พันธ์หินกอง6/6
2541814พิทยาภรณ์ อารี6/6
2641817มิรันตี จงกลรัตน์6/6
2741819รุ่งนภา สืบชมภู6/6
2841827สุทธิดา เอกวงษา6/6
2941855ปรารถนา สามาลา6/6
3041871ศศิวิมล ฤทธิยาน6/6
3142144พิชชานันท์ วรนิจ6/6
3243798วิภาวี ขุมทรัพย์6/6
3344669ธีระศักดิ์ สอนบุญทอง6/6
3444670บดิณฐ์เดชา แน่นอุดร6/6
3544671วายุ กุรัง6/6
3644672อภินันท์ จันทร์ขอนแก่น6/6
3744673ทิราวรรณ แก้วรัตน์6/6
3844674ฬุจิรา ซอกจอหอ6/6
3944675อนัญญา พรมโคตร6/6
4044676อริสรา พูลวงษา6/6