ชุมนุม : กฏหมายเพื่อชีวิต
ครูที่ปรึกษา : อาทิตยา วงสมศรี, วรรณา ประชานันท์, กุศล ศิริวุฒิ
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 5104
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145043กัญญ์วรา วรรณุเสนฝน2/7
245073ศิริลักษณ์ เจริญผิวน้ำฝน2/7
343652กิตติมา กิตติสมสกุลแตงโม4/14
443421วิภาพรรณ เวียงสมุทรปลาย4/17
543483ขนิษฐา แต้มไธสงมดแดง4/17
643535ธนพร วินทะไชยชมพู่4/17
743439กิตติยา เหมือนศรีชัยนิว4/17
843541ปิยาภัสร์ เหง้าชาลีน้ำข้าว4/17
943731ปณิตา ทาทองแป้ง4/17
1043441ขนิษฐา โยธานันท์ม่อล4/17
1146428นิลณภัสร ปิ่นเกตุเทียร่า4/17
1243706วชิรญาณ์ นิลผายแตงโม4/17
1343463ภาณุมาศ เหลือมหล่อทรัพย์4/2
1443503ภิรัญญา จงกาลรัตน์เฟิร์ส4/2
1545334คีตภัทร ไชยฮะนิจอ้อม4/2
1643431อรวลัย คำภักดีดรีม4/2
1743544พรรำไพ ศรีขัดเค้าดาว4/2
1846040การะเกด วังแสงเกต4/2
1943411ปณิตา ชาทองยศแพนด้า4/4
2043428สุภาวดี วินธิมาครีม4/4
2143309จุฬาลักษณ์ จันทร์ศรีโอ๊ต4/5
2243473สุดารัตน์ รัตนพรมรินทร์ภู่4/9
2343643ศิริญากร สุยโพธิ์น้อยอุ้ม4/9
2443406ธันยชนก สำโรงแสงแทม4/9
2543513ศิริลักขณา มหาจันทวงศ์เอมี่4/9
2643307จิรพรรณ ศิริเวชไนท์4/9
2744021กษมา นวลรักษาดรีม4/9
2846152พชรมณ โพธิ์ทาปิ่น4/9
2943359ดารารัตน์ ลาศาครีม4/9
3043328พรพรรษา บำรุงรัตน์หมวย4/9
3143610เกวลิน บุตรแสนแอด4/9
3243356ฐิดาลัด ริไธสงแบมแบม4/9
3344022กันยารัตน์ กาละดีเอิร์น4/9
3443413ปวีณา โพธิสายเหมียว4/9
3542940ปัณณธร สมณีเต้าหู้5/13
3642948วริศรา ปาระจูมเบนซ์5/13
3744788ทิพพาดา ปรีดาพันธุ์แพนเค้ก5/17
3842964ชลธิชา แดงดีพลอย5/17
3943971ณัฐชยากร แก้วมาปาล์มมี่5/9
4042485อาทิตยา อรัญเสนป๊อป5/9