ชุมนุม : พัฒนาสร้างสรรค์อาชีพ
ครูที่ปรึกษา : อุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา, สิริรัตน์ สำราญจิตร, กมลชนก เย็นเกษม, จงกลนี ชัยศิริ
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 2202
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145190อุมากร แกสูงเนิน2/10
245172ธัญพร โคตะยันต์2/10
345159กฤติยา เหลืองสุวาลัยต้นหลิว2/10
445179พรพิมล ศิริจักรหงษ์แคท2/10
545187ศุจีภรณ์ เพริดพราวเอมี่2/10
645248นุชนาฎ แสงภาราเนย2/12
746200ณัฐฐาภรณ์ พรหมจรรย์ฟลีน4/11
846231ปนัดดา เอกวงษาเตย4/12
946225ณัฐธยาน์ รัตนแมดตอง4/12
1046224ณัฏฐนิชา ลุนบงคิม4/12
1144015ไอยรินทร์ บุตรทองเเทน4/16
1244001พัชราภรณ์ เป็นไทยแพม4/16
1343996ปัณฑารีย์ หวานใจแมงปอ4/16
1446417โศภิษฐ์ ปาลวัฒน์แอร์4/16
1544028ช่อชมภู ฉัตรเฉลิมวุฒิช่อ4/16
1646134จุฑามาศ ภูจาก4/7
1743566กนกวรรณ กวีวงศ์4/7
1846136พัชยาภรณ์ พันธุ์จริตเฟรนด์4/7
1946137สุรีย์รัตน์ เลิศสีดามิ้นท์4/7
2043605สุภัชญาภรณ์ จันทร์เหลืองแตงกวา4/7
2143369ปาริฉัตร เวียงวงศ์ตอง4/8
2246142เรืองเดช ชาญสมรอ๊อฟซิค4/8
2346158อภิญญา อยู่โสนะฟ้า4/9
2446153พรกนก โพธิชาราชยีนส์4/9
2542754บัณฑิตา ชมภูวิเศษปาล์ม5/10
2645494ติณณภพ ประดับเพศปาม5/10
2745498ภูริณัฐ บังใบยิว5/10
2842646ญาตาวี โคตาผักบุ้ง5/10
2942827ศิริสุคนธ์ ทวยไธสงพีส5/10
3042835อาทิตยา บิลพระวัตรฟ้า5/12
3142807ไปรยา ลาน้ำเที่ยงไข่มุก5/12
3245595ปภาวรินท์ ธีระวิชชากูรหญิง5/16
3345370ภัทรเนตร รังศรีคารพิม5/2
3442708ปิ่นญากร สียาฤทธิ์ปิ่น5/2
3545373วริศรา มณฑลหลิว5/2
3642701ณัฐริกา เวียงวิเศษ5/2
3745365ปนัดดา ชารีผาย5/2
3845376ศิระประภา นุตตา5/2
3945368พานทอง จอมเป็งเนย5/2
4042445ชรินษา ฉิมพันธ์กอรัก5/2
4145369พิยดา นามขันแยม5/2
4242573สุดารัตน์ ฮ้อยบุญศรีครีม5/3
4342622วิศัลย์ศยา ไข่แก้วเมย์5/3
4442584อาริยา สมบูรณ์พันธ์เนย5/4
4542559พิชชากร ไกรสินไอซ์5/4
4642506นวพร มงคลมะไฟพี5/4
4742652นวพร เพ็ญนาดีเมล5/4
4842833อรณี โพธิจันทร์5/4
4942553นัฐริยา สงวนรัตน์โดนัท5/4
5042666วรรณิศา ไสยาศรีนุ่น5/4
5142695ชลิดา สิทธิเสนามายด์5/4
5242505นริศรา เจริญผิวครีม5/4
5345405ธนพร ทับทิมไสย์ปูน5/4
5442512ปริญญา ยิ่งยงสันต์ออย5/4
5543970สุธาวัลย์ แก่นนาคำมิ้น5/4
5642539เกตศริน นามเสนาเกต5/4
5742719เพชรลดา ลีลาครีม5/4
5842691จันทราภรณ์ ราชบัณฑิตแนน5/4
5945409พิริยาภรณ์ มลาปรีย์ฟิว5/4
6042718พิไลวรรณ์ สิทธิสวนจิกครีม5/4
6145415สุภาวดี วรวงษ์ผึ้ง5/4
6242510บุณยานุช ทัดแก้ว5/4
6342642จิราภา วรชินาแบม5/4
6445404ทอฝัน ติมุลาบี5/4
6545417อนุสรา วอทองนุ่น5/4
6645403ดารารัตน์ สมสุขมายด์5/4
6745416เสาวลักษณ์ พันพิทักษ์แพม5/4
6845410ยุวธิดา ศรีตะวันนุ่น5/4
6945411รัตติญากร มงคลแก่นทรายอิ๋ว5/4
7045408พัดชา ผ่านสำแดงบีม5/4
7142824ศรัญญา สรสารแบม5/4
7245418อุทัยวรรณ กิจราชอุ้ม5/4
7342792เกษกมล เศษบุบผาเหมย5/4
7442678อณัญญา ชาญอุไรยูกิ5/4
7545464ปรารถนา วาปีปุ้ย5/8