ชุมนุม : Geogebra
ครูที่ปรึกษา : ปรัชญา รุ่งศรี, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143735พันธกานต์ ปะระทังครีม4/14
243726ญนันทพร จันทิมาทับทิม4/14
343721กรรวี ศิริขันธ์แพรว4/14
443729ณิชา มีคุณฟ้า4/14
543733ปวีณ์ธิดา ลือชาธนานนท์เฟรชชี่4/14
643738ภคพร ราชทะคันทีปิ่น4/14
743732ปรัชนียาภรณ์ จำปาทิพย์แฟกซ์4/15
843730ธนาภรณ์ ปัญญาเดชสกุลนานา4/15
942980วณิชยา เทียมสกุลวนิชAngel5/13
1042987ศิริพรรษา สีพะนาดีแพรวา5/13
1142986ศศิธร แสงหัวช้างแอม5/13
1242902ปิยธิดา สามาอาพัฒน์มิ้นท์5/13
1342918ศรัณย์พร พฤกษชาติตองตอง5/13
1442908พิชญาภา ทุมแสนเอิงเอย5/13
1542917วริศรา พันหล้อข้าวฟ่าง5/13
1642901ปาเจรา นามเขตเจเจ5/13
1742955สโรชา รมเพ็งมน5/13
1842472ศิริยากร แก่นทองได๋5/14
1942441เขมพิกา โพธิ์สูงแสตมป์5/14
2042456พัชรี อังคณิตย์โบว์ลิ่ง5/14