ชุมนุม : ดนตรีสากล
ครูที่ปรึกษา : วชิราภรณ์ เฉลิมแสน, นพดล เทียมเมืองแพน, ศราวุธ อำนาเรือง,อดิเทพ บุรีมาตร์
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ดนตรีสากล
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144818ญาโนทัย วงษ์ปัญญาแยม2/1
244816ชนานันท์ ศรีโซ้งแครอท2/1
344835พิเนตรพร ชื่นจิตร์เนตร2/1
444820ทิพย์ธารา สวัสดิ์ผลต้นน้ำ2/1
545217วนันตญา มูลมะณีเเยม2/11
645225อารญา แสงปลาดไบโอ2/11
745226แองจี้ ดินูแองจี้2/11
845218วันวิสา ทิพย์มะณีจุ๊บจิ๊บ2/11
945194จิราพัชร วรชินาบิว2/11
1045221ศุภิสรา จิตจักรออมสิน2/11
1145223อธิชาพร ธุระกิจข้าวฟ่าง2/11
1245215ยุพารัตน์ เพชรไพรยุ้ย2/11
1345222สิริวัน คาร์เรอร์เอมี่2/11
1445219ศิริรัตน์ ธรรมปัทม์อิ๋ว2/11
1545195จิราพัฒน์ วารสิทธิ์นุ่น2/11
1645210ปริยากร เหล่ายนขามปาล์มมี่2/11
1745213พิมพร โพธิ์คำพิม2/11
1845251ปาริชาต ชอนงูเหลือมแพรวา2/12
1945238ฐิติวรดา บุญถ่านเอิร์น2/12
2045252พรชิตา เอนกนวลมุก2/12
2145232กัญญาณัฐ สำนักเกล2/12
2245237ชุติกาญจน์ บุญคูบอนกุ๊กกิ๊ก2/12
2344862เนตรชนก ศิริแวงควงอั้ม2/2
2444851กฤติพร ผาโทฟ้า2/2
2544867พชร เพ็งวิภาคข้าวปั้น2/2
2644880ศิรประภา ศิริเกษอุ๋งอิ๋ง2/2
2744903ปิยะณัฐ แสนศรีหมูหยอง​2/3
2844895ทนตวรรณ ปั่มแม่นปืนเเตงโม2/3
2944889จิรัชยา ประไพเมืองมิ้นท์2/3
3044922ศิวาพร พันธะไชยวิว2/3
3144986ภัทรนันท์ สนองผันปลายอ้อ2/5
3245020ปัทมพร จุลประเสริฐฟ่าง2/6
3345037สริตา มิสาวอร์ม2/6
3445063พัทธ์จิรา จันทร์ดิษฐเทียนหอม2/7
3545104ปรัชญวรรณ อนันเอื้อ2/8
3646025กมลทิพย์ อันทะไชยเมย์4/1
3746027ชลธิชา ประเสริฐสังข์เนย4/1
3846032วิราพร สอนสี4/1
3946188สิริยาภรณ์ เหมราอุ้ม4/10
4046180บุสดี เขตรักษาน้ำ4/10
4146186มนัสนันท์ เที่ยงผดุงฟาง4/10
4243543พรรณรภัค อัปกาญจน์อิ๋ง4/10
4346175จิราพร ขันประมาณจิ๊บ4/10
4446177ณัฐริกา ตรีเทพาไอซ์4/10
4546187ศสิตา กาฬธิสาแบม4/10
4646169ธนัญชัย ม่วงมนตรีนอล4/10
4746162กฤติการ ตลอดกลางแบงค์เล็ก4/10
4843476สุวนันท์ ผาแก้วพลอย4/11
4943444จิราพร แพงกัญญาเนย4/11
5043467วารวิชนี แหลมฉลาดอุ๋ย4/11
5146192ภานุวัฒน์ ประเสริฐสังข์บีส4/11
5246198จุฑาทิพย์ ศรีพงษ์พันธุ์ฟ้า4/11
5346207แพรวพรรณ มหาลโภแพรว4/11
5446195เกวลิน มานะดีเจสซี่4/11
5546193วันเฉลิม แสวงเจริญธันวา4/11
5643568กนกอร แสงงามปลา4/11
5743575ชนัญธิดา ใจฉวะปอย4/11
5846190พงศกร จันทะมิตรบอล4/11
5943437กฤษติยากร ศิริดีฟาง4/12
6046232ปัจฐมาภรณ์ ขันชาโบว์4/12
6146216ณัฐวุฒิ ทองทับไมค์4/12
6243628นิศารัตน์ ศรีบุญเรืองมิ้น4/5
6346093ชนากานต์ มนต์ปราณีตเน็ต4/5
6446092ฉัตรสุดา เผ่าภูทรปราง4/5
6546102วรัชยา กุลพิพิษย์แพม4/5
6646091จริยาพร กุตเสนามิ้น4/5
6746095ธรรณภรณ์ อันโนโม4/5
6846101วรนุช แวงสุขนุช4/5
6943532ชุติกาญจน์ นันทวงศ์4/7
7043481กัญญารัตน์ อาวรณ์หยก4/7
7143499ปริชมน ภักดีล้น4/7
7243326เบญจญาณีย์ จันทรโฮม4/7
7346133อภิวัฒน์ ชารีผาย4/7
7443530จารุวรรณ สุขสงวนแพน4/8
7543433อัจฉราวดี เรืองศรีอรัญฝ้าย4/8
7645521เทิดศักดิ์ ภักดิ์ภูมินทร์เซฟ5/11
7745523อดิเทพ คัณธทรัพย์แฮ็ก​ส์​เยิ้ม​5/11
7845502สดายุ ลีมาตย์น่อล5/11
7942594ชลัลยา สัตยรักษ์5/12
8042492ขนิษฐา สู่สุข5/16
8142653นิรุชา นวลนุกูลมิ้นต์5/7
8245458วายุภักษ์ ผารัตน์ป๋อ5/8