ชุมนุม : STEM
ครูที่ปรึกษา : สการินทร์ เศรษฐากา, อดุลย์เดช ศรีพิลา, ปัทมาวดี พันธไชย
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 2208
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143689ชนาภา ศรีคำบิ๊กซี4/14
243712ศราวดี นีลพันธ์เเคนดี้เค้ก4/15
343686กัญญารัตน์ สิทธิศาสตร์โบว์4/15
443700บัณฑิตา นามเขตจีจี้4/15
543703พิชชาภา ศิริบาลฝ้าย4/15
643692ฑิตยา จันทะคัดเฟิร์น4/15
746100ลภัสรดา ภควรรณ4/5
843972ฐิติรัตน์ งามศิริตรอง5/4
942461Praepan Panomkhetพลอย5/5
1042478สุพิชฌาย์ จันทสารออมสิน5/5
1142448ณัฐกานต์ เตี๊ยะตาช้างเอ๋ย5/5
1242458พิมพ์มาดา เย็นเกษมน้ำหนึ่ง5/5
1342462ภรณ์สุณี ปรารมภ์เมย์5/5
1442450ธนาพร เลิศวิลัยมาย5/5
1542530สุพิชชา อุดมคำเฟิร์น5/6
1642732อัญธิมา ผาละบุตรไหม5/6
1742892กัลยาณี บุญรินทร์เอฟ5/6
1842714พรพรรณ วรรณจำปาแอนท์5/6
1942692เจษฎาภรณ์ บุญไทยเหมย5/6