ชุมนุม : GSP ม.ปลาย
ครูที่ปรึกษา : สุเมธ จันทรสมบัติ, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 2204
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143263จิดาภา รินทะไชยแทน4/10
243693ฑิตยา สายยางห้าเอิร์น4/13
343269ณัฐธิดา สุขเลิศ4/5
443288พิยดา ราชสีเมือง4/5
542503ธาราทิพย์ อาจพงษาครีม5/5
642443จุฬาลักษณ์ ผดุงเวียงครีม5/5
745424สลินทิพย์ ชัยสิทธิสินสุขต้นหลิว5/5
842421วณิดา ศรีสุดชายุ้ย5/5
942534ชนัญชิดา ศิริเวชออย5/5
1042520ราตรีทัศน์ นาใจตรองคินทาโร่5/5
1142419รุจิกาญจน์ บุตรสาธรรมฟาง5/5