ชุมนุม : คณิตคิดสร้างสรรค์
ครูที่ปรึกษา : แหวนเพชร วรรณสุทธิ์, สุภาวดี แดงวิบูลย์,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144821ธนวรรณ นาจรูญ2/1
244829ปุญญวีย์ ศรีชุติโยทัยปาย2/1
344843วิรัลยุพา ท้าวพรหมมิลค์2/1
444813กวินธิดา อนุนิวัฒน์ชมพู่2/1
544837ภูษณิศา พลโรมจีน2/1
644822ธนัชญา น้อยทรงอั้ม2/1
744824บุญสิตา หลักคำน้ำตาล2/1
845157ภาคภูมิ อ่อนเฉวียงอ๋อง2/10
944871พิชญาณ์ พันธไชยดรีม2/2
1044858ณัฐกฤตา ดาจันทร์เตย2/2
1144866ปริณดา พันธุมาตย์โฟกัส2/2
1243725จุฬานันท์ นวลนุกูลน้ำหวาน4/13
1343741เมทาวดี ศรีสุโนเมทา4/15