ชุมนุม : Cross Word Game ม.4-6
ครูที่ปรึกษา : เบญจมาภรณ์ ใจหาญ, รัชสุพร อรัญมิตร, ปภาวรินทร์ เลิศพันธ์
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 6
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143663ธีริศรา อินทโชติ4/14
242916วรินทร ทองมีมะปราง5/13
342435อีมาน ฟาติมะ ไฟยาซฟา5/13
442907พิชญา ดอนสกุลทุ่งนา5/13
542905พรรณราย ชำนาญเอื้อชมพู่5/15
645589กฤตณัฐ ไชยทาปลั๊ก5/16
742466รุ่งทิพย์ สุวรรณศรีบุ๋ม5/8
842659ประกายเพชร จตุเทนมิ้น5/8