ชุมนุม : ฟิสิกส์พาเพลิน
ครูที่ปรึกษา : ปริทัศน์ พิชิตมาร, ยุภาภรณ์ เจริญเขต, จุรีรัตน์ ประดิษฐบุญ
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) :
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143299สิริกร ทองเหลืองอุ้มอิ้ม4/13
243659ณัฐชยา บัวนิลไอ่4/13
343321ทิวาพร รุจิเวชวงษ์แพรว4/13
443991ณัฐพร บัวผันนัท4/14
544011วิรวรรณ ศรีประจันทร์โอปอล์4/14
644035นันทกานต์ สาไชยันต์อุ๋งอิ๋ง4/14
743667ปราณปรียา บุสดีวงค์ปุ๊บปั๊บ4/14
845646ชมพูนุช โพธิ์ศรีขาม4/14
943747สิรีธร ไชยมาตร์เอื้อย4/15
1045658วริษา ปิจจะโรสกาย4/15
1145657ปณิดา สีลาดเลาแพม4/15
1245654ชาลิสา เนาวบุตรมายด์4/15
1345655ธนัดดา ถาวุฒิน้ำ4/15
1443518อมิตา ศีลพันธ์คิม4/2
1546058กัลยรัตน์ พันธ์สีมาแบ๋ม4/3
1646062ณัฐริกา บุญญามิ่งเอิร์น4/3
1746064นันณภัส พิทักษ์แก้ม4/3
1846077นัฐลดา ศิริบูรณ์นัท4/4
1943440กุลธิดารัตน์ แสงอุ่นอ้น4/4
2043640รัตนาภรณ์ ทิพย์มะณีเเพม4/4
2142430ณัฐชนันท์ มาโคตรบัตเตอร์5/13
2243253จิราพร โพธิ์ทองWhyyo5/13
2342890กมลทิพย์ นุสนทราป๋อมแป๋ม5/13
2442903ปิยนุช นาเมืองบรีมบี้ย์5/13
2545568ชลธิชา บุญพาฝน5/13
2642465รัตนาภรณ์ จุลสมดรีม5/14
2745571ปทิตตา สินธุชนมิ้นท์5/14
2842978ภัทรวดี ภัทราภรณ์พงศ์ไจ่ไจ๋5/14
2942542ชนันชิดา พบวันดีฤชากุลมินนี่5/4
3045413สาวินี พิลาภบีม5/4
3145402จันทกานต์ วรวานิชออย5/4
3245414สุชานันท์ สุทธิรักษ์นุ่น5/4
3342386กวินนา บุญทศแตงโม5/5