ชุมนุม : (EP) พูดจ้อ จ จีน
ครูที่ปรึกษา : Zheng Cong, เมธา ธนะมูล,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 3
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145281พิชญาวดี ไวนิยมพงศ์แองจี้2/13
245284ภคพร ผ่องผุดผาดบีม2/13
345279นิชาภัทร สุขประเสริฐใบปอ2/13
445289สภัสสรา ปามา2/13
545288ศริดา ผาสุขมดตะนอย2/13
644554รวิภา ศรีคำ3/13
744546ปาริฉัตร ภูมิมะลาNin3/13
844548พัชราภา สมทรัพย์แพรว3/13
944581ฐิตาภา พวงช้อยแป้ง3/14
1044572กิรณา วิเวกวินเดียร์3/14
1144573ขนิษฐา พรมจมรหวาน3/14
1244574จิรัชญา ปิยะนารถ3/14
1344589ศศิวิมล เวียงนนท์เอมี่3/14
1444577ชนาพร สุริโยหยก3/14
1544579ญาณิศา พลสวัสดิ์ซาร่า3/14
1644563ญาณพัฒน์ บุภักดีเจเจ3/14
1744583ฐิติรัตน์ ตาราษีเมย์3/14
1844578ชลิตวรรณ อ้มสงครามโฟกัส3/14
1944590ศุภาพิชญ์ ลายโถอุ้ม3/14
2044585ณัฐณิชา ธนทรัพย์สินมุ่ย3/14