ชุมนุม : สารวัตรนักเรียน
ครูที่ปรึกษา : วิฑูรย์ บัณฑิตย์, สมภพ เฉลิมแสน,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) :
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145080กณิกนันต์ จอมคำสิงห์มิ้นท์2/8
245091ชาลิสา ปราบหนองบัวข้าวฟ่าง2/8
345097ธนภรณ์ ทวีสินธุ์หนมเค้ก2/8
445111สุดาทิพย์ อุทุมพรออม2/8
543390สุภาพร ชื่นชมอุ้ม4/1
644005พิมลภรณ์ บุญคูบอน4/17
743631ปิยะพร พิมพ์ชัยศรีเฟิร์น4/3
843629เบญจมาศ นาคศรีหยก4/3
943392อริศรา ถวิลผล4/3
1043372พรพรรษา คงเสนะพิม4/4
1143995เนตรนภา แก้วขอนแก่น4/5
1243459เพ็ชรรดา เฉลยพจน์4/5
1343363น้ำพระทัย ศุภรโภคี4/5
1443350กุลณัฐ รักศรีสไปร์ท4/8
1543512ศิริประภา พรมคำพันธ์ตังค์4/9
1642442จุฑามาศ ทมโยธา5/1
1742452ธัญวรัตน์ วิเชียรศรี5/1
1842474สุธิมา จำปาทอง5/1
1942481สุรารักษ์ พันทองคำ5/1
2042816มณีวรรณ แก้วกาหลง5/1
2145355วีระนุช วงค์จำปา5/1
2245354วริยาภรณ์ อุตทา5/1
2342825ศรินรัตย์ เพชรวิสัย5/1
2442453ปวีณา อนันตาแพร5/3
2545392สมฤทัย มุขสารแตงโม5/3
2645634ปณิตา มูลกันยาพลอย5/3