ชุมนุม : To be Number One
ครูที่ปรึกษา : พิมพลักษณ์ ไสยสุภีร์, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 4205
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145202ทิตติยา แก้วบุญเรืองกุ๊กไก่2/11
245205นนทิญา ชอุ่มผลอิมมี่2/11
344929ขจารินทร์ บุญยวุฒิจ๊ะจ๋า2/4
444931คัคนานต์ เมาะราษีใบเฟิร์น2/4
544930เขมจิรา มะเสนะกอหญ้า2/4
645002อารยา นันทเสนฟ้า2/5
744967กานต์ธิดา อุ่นวังยีน2/5
844982พิมพ์ชนก ปักษาเนย2/5
944981ปาริชาติ สันทองหมิว2/5
1044977นวพร คาดพันโนเอิร์น2/5
1145049จิราพร จิตรสว่างใบเตย2/7
1245065พิชญา บัวพันธ์พิม2/7
1345079หทัยรัตน์ ดวงใสน้อย2/7
1443385วิมนต์รัตน์ พืชสิงห์อั้ม4/11
1543415พิชามญชุ์ พรหมสาขา ณ สกลนครแพม4/11
1643635พัณณ์ชิตา ลือไพบูลย์ครีม4/11
1746215โสภิดา ดวงจันทร์ทิพย์ปุ๋ย4/11
1846212สกาย จตุเทนสกาย4/11
1946196เกศกนก มาลัยศรีดาว4/11
2046197จิดาภา มูลสะอูมมิลค์4/11
2146233ภัทรกร แวดอุดมมด4/12
2243410ปฏิยากร อรัญภูมิผักบุ้ง4/2
2346041จิรภิญญา วงค์ก้อมต้นอ้อ4/2
2446049ลัดดาวัลย์ ประจันทร์ศรีหนึ่ง4/2
2546060ชนาภรณ์ ภูแข่งหมอกนิษฐา4/3
2643510ศศิฉาย ใสสะอาดจูน4/7
2742716พลอยวรินทร์ แก้วเสถียรบัว5/11
2842674สุภาพร แซ่ลิ้มจ๊ะจ๋า5/12
2945546กัญญาฎา ทองคำน้ำ5/12
3042454ปิยะดา ชุดนอกดรีม5/12
3142476สุธีรา ศรีสุนาข้าวหอม5/12
3245555บุณยนุช ไพรบึงโกเบ5/12
3345549จักษณา จันทร์ทุ่ง5/12
3442437กัญญารัตน์ ศิริสุขนันท์5/12
3545562ลลิดา เจริญเขตร์มิ้นท์5/12
3645567อิศริญา เทพขามแพม5/12
3742680อริสา ภูมิบุญชูบม5/12
3842920อนันยตา วงศ์ม่วยน้ำหวาน5/17
3942440เอาเป็นว่า หิวข้าวจังมิลค์5/8