ชุมนุม : คำคม
ครูที่ปรึกษา : สลักจิต วิไลลักษณ์, จิระภา ชาไกรยะ, สุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 4101
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143723กุลปรียา สุขคี้เมลล์4/13
243554วิภาวดี โพธิสารบีม4/2
343542เปียทิพย์ บุญใหญ่4/8
443527กุลปรียา ประดิษฐ์4/8
544067ปราณปรียา ล้ำจุมจังบิวตี้4/9
643558สิริการณ์ หอมสนิทเฟรช4/9
744077ภิชญานันท์ ผลาเหิมอ๋อม4/9
843743รัตตัญญุตา ขันคำปริม5/13
943745ศุภิสรา เข็มขำโฟร์ท5/13
1045364นิธิกา บุญสุโขกะทิ5/2
1145377สโรชา เชื้อมั่นแบมแบม5/2
1242568วรรณนิภา วาพันสุฟ้า5/2
1342566รุจิเรศ ใจภักดีมิ้ง5/2