ชุมนุม : พัฒนาบุคลิกภาพ
ครูที่ปรึกษา : สุวจี รัศมี, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 5207
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143460เพ็ญพิชชา พันศรีเอิร์น4/10
246167ณัฐพงษ์ ขันธวุธหนุ่ม4/10
343715อภิชญา นราทรขนุน4/14
443271ณัฐมน จันทมงคลชมพู่4/14
543304ขวัญชนก ซื่อสัตย์มีน4/14
643665บัวชมพู อุ่นเจริญบัว4/14
743637พิมพิสา ชมภูนุชนิ้วก้อย4/7
843630ปริยากร เอกวุธเเน็ตตี้4/7
943638ภัททิยะ มลาไวย์ออมสิน4/7
1045594ณัฎฐณิชา ศรีสาวแหจิน5/16
1145598รติมา บุตรสง่าริต้า5/16
1245590ปุณณรัตน์ วรรณวงษ์บีเบนซ์5/16
1345607ศรัญญา เหนือทองแบม5/17
1442516อารยากร การีรัตน์ยาหยี5/17
1545604แพรวพลอย เวียงอินทร์5/17
1642818มาริษา เยาวะรุตม์ป๊อปปี้5/7
1742760พนิตนันท์ รุ่งจรัญนิตซี่5/7
1842822วิสสุตา รัตนพันธ์โน5/7
1945454สุจิตรา อรัญมิตรฟ้า5/7