ชุมนุม : ชีวะโอลิมปิก
ครูที่ปรึกษา : ณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ห้องแล็ปชีวะอาคาร 7
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143662ธิดารัตน์ น้อยวิบล4/13
243672พิชชาธร ถิ่นน้อย4/13
343670พณิตา ศรีวิจารย์4/13
443666เบญญทิพย์ อินอุ่นโชติ4/13
543669ปิยะธิดา โพนเมืองหล้า4/13
643674วรินทร กุลจันทร์ศรี4/13
742841ชญาดา มะณีแสง5/13
842906พัชรี จอมคำสิงห์5/13
942914มุนินทร์ จำลองเพ็ง5/13
1042911ไพรินทร์ พันโย5/13
1142896โชติมา อุปจันทร์5/13
1242490กลางใจ เทียมวิสัย5/13
1342945ภัทราภรณ์ ตรีกุล5/13