ชุมนุม : อารยธรรมฝรั่งเศส
ครูที่ปรึกษา : สามาวดี ตรีกุล, ประหยัด ปรินทอง,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 5105
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143545ณัฐรินทร์ธร พินงามนัท4/10
243498ปณิตา เจริญคุณชมพู่4/10
346164กิตติภพ คำแพงทองขุนแผน4/10
446189อัญชลีพร มิเถาวัลย์ต้นข้าว4/10
546185ฟาติมา แสงอรุณฟา4/10
646176ชุดาพร พิมพ์พันธ์4/10
746181ปิยะนันท์ ส่งเสริมอีฟ4/10
846178ทิพวรรณ พระสุรัตน์ฟาเน4/10
946172วิวัฒน์ บุญรินทร์อั้ม4/10
1046168ทรงสิทธิ์ คำหาญพลโฟร์4/10
1146182เปรมกมล ภูเดชเตย4/10
1246163กฤษติน วินมูนต้นน้ำ4/10
1346173สุริยะ แก้วพรม4/10
1446174เกวลิน ทองวงษ์ป้อน4/10
1543490ทัดดาว ศรีตะวันทัด4/10
1646166ชิษณุพงศ์ ทองประเสริฐก็อต4/10
1746183พรญาณี บริบูรณ์แพรว4/10
1843678ศิริญาภา อ้นศรีวงศ์ไอซ์4/13
1943668ปัณชญา พันมะวงศ์วุ้นเส้น4/14
2046415ยูกิ ซากาโมโตยูกิ4/16
2146412นภัสสร โพธิ์วันน้ำหวาน4/16
2246418สุดารัตน์ คงฉิมดา4/16
2343378รัตติยา ทิพย์มะณีแตงกวา4/16
2442671ศุภิสรา ปัญญาดีแพร5/11
2542479สุมินตรา โคกัตจินนี่5/3