ชุมนุม : เจริญจิตภาวนา
ครูที่ปรึกษา : พรพิมล หลักคำ, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : บ้านนนทรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144934กัญญากร ศิลปกิจหมิงๆ2/4
244953รัชนก อิสระพงสกุลเก๋2/4
345051ชนิสรา ทับแสงแพนเค้ก2/7