ชุมนุม : ดนตรีไทย
ครูที่ปรึกษา : ชฎากาญจน์ รักการ, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ห้องดนตรีไทย อาคารเลื่อน-นุ่ม
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145627กิตติมา บังแสงอาย2/8
245092ฐิติขวัญ ธิโนชัยขวัญ2/8
345107ภัทรพรรณ การสร้างเบลล์2/8
445103บชกร ไชยเสืออุ้ม2/8
545115อัทถลดา ไชยวงค์แจนนี่2/8
645093ฐิติยา เสนพงค์หวาน2/8
745647ปฏิมาพร มลาไสย์อิ๋งอิ๋ง4/14
845648ภัทร์ลัดดาท์ กมลช่วงมิ้นท์4/14
945649มณฑกาญจน์ พลหนองแวงนัท4/14
1043580ทักษวดี พานสง่าเพรียว4/15
1143588พิชาภรณ์ จินดาพอช4/15
1243517สุภัสสร ทาแพงน้อยขิม4/15
1345656บุญญิตา หลักคำน้ำหวาน4/15
1443384วริศรา เหระวันแพม4/15
1546154พรพิมล รักพงษ์4/9
1645366พัชรพร สายสังข์เพชร5/2