ชุมนุม : (EP) วิทยาศาสตร์หรรษา
ครูที่ปรึกษา : Andrew Stergio, Jecel Vacal,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 3
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145274ชวัลลักษณ์ บัวพันธ์แพนเค้ก2/13
245282พุทธธิดา ใจหาญมีน2/13
344543ธัญชนก รำจวนแพรวา3/13
444545ปาณิสรา สุภาพบีม3/13
544558สุนิตตา ศรีเชียงขวางแมงปอ3/13
644541ธนัชพร ผดุงกิจขนมปัง3/13
744551พุทธธิดา วรรณสุทธิ์ขิม3/13
844586ณัฐณิชา แน่นอุดรรอม3/14
944588นฤภัทร์ วิเศษสุดผึ้ง3/14
1044587อรกชมนพรรณ อาจหาญเอื้อยอ้าย3/14
1144576ฉัตรยาภรณ์ ศรีโคตรมัสจ๋า3/14
1244591สุชาดา วิระษรทราย3/14
1343994นวลพรรณ ประหยัดรัตนกุลพลอย4/18
1442846บุญนภา บุรมย์5/18