ชุมนุม : วิชาการ ม. 6/11
ครูที่ปรึกษา : ปภากร มะณีแสง, กมลวรรณ ปาณีนิจ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ไทรทอง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
141541ชลธิชา มนปราณีต6/11
241580สุวรรณา อ่อนเฉวียง6/11
341591จิราพร พนมเขต6/11
441611ปิยะธิดา บุญชะโด6/11
541616พรธิตา หาญอาษา6/11
641620มณชยา ยิ่งกำแหง6/11
741622ศศิวิมล รัตนจันทร์6/11
841650ดวงดาว วีระศร6/11
941651ดวงฤทัย ขันทา6/11
1041705นิติพร ไชยพฤกษ์6/11
1141737กรรณิการ์ รักศรี6/11
1241793ชลิตา สยามา6/11
1341811เปรมฤทัย ศิริกังวาล6/11
1441839ขวัญสุดา กาญจนหงษ์6/11
1541849ชลธิตฌา มาตยาคุณ6/11
1641850ชุดาพร โพธิ์ศรี6/11
1741856ปัทมาวดี นิลผาย6/11
1841861พลอยไพลิน คำมูลนา6/11
1941867รุจิรา ภูผาลาด6/11
2041876สุรภา ทิณรัตน์6/11
2142359สุรีพร จันทะสูนย์6/11
2242372จุทาทิพย์ พันธุชา6/11
2342375กัญญาภัค ไชยชิตมงคลกุล6/11
2443859ปัณณธร แสงอรุณ6/11
2544725ธราธร เอกวุธ6/11
2644726ไพรพนา โสดาวาปี6/11
2744727ธัญพิชชา วงษ์สิงห์6/11
2844728นวพร มูลพฤกษ์6/11
2944729ปุณิกา สงวนรัตน์6/11
3044730พลอยไพลิน นาแก้ว6/11
3144731พิมพ์มาดา โชควิริยะจิตต์6/11
3244733มิ่งกมล พรมลา6/11
3344734ศุภลักษณ์ ยะติน6/11
3444735สมิตานัน อุณภา6/11
3544736อาซึกะ วงษ์ทองดี6/11
3645337ชรินรัตน์ แสนแสง6/11
3746441ดลฤทัย เกศสุวรรณ6/11