ชุมนุม : วิชาการ ม. 6/9
ครูที่ปรึกษา : Fern Tangente, เนาวรัตน์ เฉลิมแสน,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ไทรทอง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
141572ศศิวิมล จันทะราช6/9
241585กมลวรรณ สืบสิงห์6/9
341618พัชรี บุญเพิ่ม6/9
441627สุปรียาพร บุญชัยยงค์6/9
541628สุภาวตรี โยธาจันทร์6/9
641629หทัยรัตน์ สุวรรณกาล6/9
741639ขนิษฐา เสนานาม6/9
841656ธิษณามดี พานา6/9
941670ลักษิกา ทะทุมมา6/9
1041672วราภรณ์ มนตรีโพธิ์6/9
1141679สุภัทรา แจ้งเนียม6/9
1241683กนกพร หล่มวงษ์6/9
1341754บุญธิชา เจนเชี่ยวชาญ6/9
1441757ปวีณ์นุช ภูครองหิน6/9
1541760พรพรรณ ก้อมโกสุมภ์6/9
1641773สิริกัลยา นาถ้ำเงิน6/9
1741781อริศรา เมาะราษี6/9
1841792ชลดา บุญย้อย6/9
1941807บุหลัน ประทุมเนตร6/9
2041816ภูริตา โทนหงส์สา6/9
2141821ศุภรดา บึงลอย6/9
2241842จิรนันท์ บำรุงเอื้อ6/9
2341854บุญฑริกา ศรีสืบ6/9
2441858ปิยะวรรณ กุดแถลง6/9
2541865รพีพร นามวิลา6/9
2641874สุภนิดา หารประทุม6/9
2741883เอื้อเอ็นดู หล้าก่ำ6/9
2842374เพชรชรัตน์ เพ็ชรแสน6/9
2944699ชินวัตร มูลจักร์6/9
3044700ธนวัฒน์ พิทักษ์กิตติชัย6/9
3144701สหรัฐ ขามกุลา6/9
3244702กนกกรณ์ เสนารัตน์6/9
3344703กวีนา พันธชุม6/9
3444704ชญานิน บุญจูง6/9
3544705ธนพร คามบุศย์6/9
3644706เนตรนภา ม่วงสอน6/9
3744707ปนัดดา ปาทะหา6/9
3844708สุภัสสร กองทอง6/9