ชุมนุม : วิชาการ ม. 6/8
ครูที่ปรึกษา : สุปราณี หอมไกล, สมชาย แสนทรงศักดิ์,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ไทรทอง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
141494จิราภา ผาสุข6/8
241498ณิชาณิน พูนวศิน6/8
341532อาลิตา พลแดง6/8
441535จิณห์จุฑา เชียงศิริ6/8
541635กัญญาณัฐ จันทะบุดสี6/8
641655ธิดารัตน์ ชนุดรัมย์6/8
741661ศุภรางค์ อนันตา6/8
841664พรพิมล สนามพล6/8
941665พัชราภรณ์ นามรักษ์6/8
1041666ไพริน วานิชจรัสกิจ6/8
1141676สร้อยฟ้า สตารัตน์6/8
1241687กาญจนา ศิริเวช6/8
1341759พรกนก บุญยะสาร6/8
1441766รุจิรา นนทภา6/8
1541771ศุภิสรา วินทะไชย6/8
1641778สุภาพร โคตะยันต์6/8
1741779อภิชญา คำบุญ6/8
1841784กฤติยาณี นามไพร6/8
1941788จันทิมา เผ่าศิริ6/8
2041824สิรดา พลหาญ6/8
2141832อัจฉราภรณ์ ประกอบแสง6/8
2241846จุฬาลักษณ์ พันธ์สุภา6/8
2341848ชลธิชา ศรีนุเสน6/8
2441853นงลักษณ์ กุละคำแสง6/8
2541859ผัสราสินี โคตะรุท6/8
2641860พรสวรรค์ ขนานแข็ง6/8
2741863พิมภิกา ภาคมฤค6/8
2841869วรารัตน์ ศิริเวช6/8
2942358ปฏิพร อุ่นตุระ6/8
3042366กุลธิดา บุญสุข6/8
3144691ปกรณ์ ชาวเซโปน6/8
3244692พีระวิชญ์ จงเจตน์ดี6/8
3344693อนนท์ โมกขรัตน์6/8
3444694สหรัฐ เกษมสุข6/8
3544695จิราพร พลเยี่ยม6/8
3644697ณัฐนันท์ ป้องคำสิงห์6/8
3744698เมลินี ประจวบบุญ6/8
3846440กิตตินันท์ คำสีเขียว6/8