ชุมนุม : วิชาการ ม. 6/4
ครูที่ปรึกษา : สนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้า, ฐิติกานต์ เค้ามาก,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ไทรทอง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
141459ปิยรัตน์ จันทร์หัวโทน6/4
241488เกษสุดา บุตรโส6/4
341492จรรยาภรณ์ ทาระมน6/4
441509พัชราภรณ์ ศรีละบุตร6/4
541582อารญา พัตรภักดิ์6/4
641623ศิริรัตน์ หวลอารมณ์6/4
741669รุจิษยา โพธิ์ทอง6/4
841748ณัฐกานต์ วงศ์ศิริ6/4
941758ปาริชาต เกลี้ยงโสภา6/4
1041770ศิริพร แสนนาใต้6/4
1141836เกศรินทร์ เจริญเขต6/4
1241845จุฬารัตน์ จำนงกิจ6/4
1341870วิภาดา แสนมหา6/4
1442129นรินทร์ ศรีโซ้ง6/4
1544634กรกช ร่ำรวยพานิชย์6/4
1644635พิรชัช สำเหนียก6/4
1744636ภากร พลวิชิต6/4
1844637อภิศักดิ์ จิตไพศาล6/4
1944638กรรณิกา ตรีกุล6/4
2044639ณอมร ภักดี6/4
2144640นันทพร โนนผาง6/4
2244641เบ็ญสุดา อาจพงษา6/4
2344642เปรมกมล ออมอด6/4
2444643พจณิชา บุตรดา6/4
2544644พรชิตา เริ่มศรี6/4
2644645พัชรินทร์ นุริตมนต์6/4
2744646พิชญ์ชัญญา ทองสุก6/4
2844647ภานรินทร์ ถิ่นทัพไทย6/4
2944648ภาวิณี วรรณพยันต์6/4
3044649วิภาพรรณ ฤทธาพรม6/4
3144650วิภาวดี นานวนคำ6/4
3244651ศุภาภรณ์ สวัสดิ์แวงควง6/4
3344652สศิมา สืบสำราญ6/4
3444653สิริยากร บุตรใส6/4
3544654อัยย์ญาดา สว่างบุญ6/4
3644655อุไรวรรณ แหลมภูตา6/4
3745641วรินทร หมทอง6/4
3845642สลิลทิพย์ เยาวกรณ์6/4